Disclaimer 

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel TAC nv zich inspant om met veel zorg en aandacht de inhoud van deze website zo vaak mogelijk te actualiseren, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van tik- en programmeerfouten.  De getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de realiteit en TAC nv kan niet garanderen dat de website te allen tijde foutloos en ononderbroken zal functioneren of vrij is van virussen. TAC nv wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden

Op de website van TAC nv staan links naar websites van derden.  Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door TAC nv niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten m.b.t. alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, afbeeldingen en logo’s) berusten bij TAC nv. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TAC nv. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

TAC nv heeft het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van TAC nv.